сряда, 14 октомври 2009 г.

МАРИЯ – ЖЕНА, КОЯТО ОБИЧА МЪЖА СИ

"Здравей, благодатна," поздравил ангелът Мария от Назарет. "Господ е с теб, благословена си ти между жените" (Лука 1:28). Мария получила специална почит, когато Бог я избрал да бъде майка на Иисус. Защо била тя благословена между жените?

Някои стигнали дотам да твърдят, че Мария имала безгрешна природа. Подобно виждане не може да бъде подкрепено с Писанието. Всички потомци на Адам наследяват грешна природа (Римляни 3:23) – факт, който Мария признала, когато изповядала своята нужда от Спасител (Лука 1:47). Като всички юдейски жени и тя отишла в храма да се очисти след като родила (Лука 2:22). Принесла в жертва две гургулици или две гълъбчета, едното за всеизгаряне, а другото в жертва за грях. Библията й отдава почит не защото имала безгрешна природа, а заради смиреното й разбиране за нейната нужда от Бога. Тя получила вечен живот заради вярата си в Иисус, а не заради собствените си заслуги (Деяния 4:12).


Мария най-напред възлюбила Бога

Мария демонстрира любов – първо към Бога, след това към съпруга си и към другите (Матей 22:37). По какъв начин се проявява любовта й?

1. МАРИЯ ЖЕРТВОГОТОВНО ПРЕДАЛА СЕБЕ СИ.

Мария можела да бъде пленена от жизненоважни въпроси като: "Дали Йосиф няма да си помисли, че съм му изневерила?" или "Дали няма несправедливо да ме убият с камъни като прелюбодейка?" В Израел прелюбодейството подлежало на смъртно наказание (Второзаконие 22:20, 21). Тя била готова да се подчини на Божиите цели независимо от цената. Тя се доверявала на Бога да реши проблема с репутацията й. Мария отговорила на ангела: "Ето Господната слугиня; нека ми бъде, както ти си казал" (Лука 1:38).

2. МАРИЯ ДЪЛБОКО ПОЗНАВАЛА БОГА.

Истинската любов е основана на познанието. Мария посвещавала време на задълбочено изучаване на Божието Слово. Тя знаела Псалмите добре и ги цитирала в спонтанната си молитва, записана в Лука 1:46 – 55. (Псалм 35:9; 103:17; 98:1 и 107:9).

Мария прилагала Словото в живота си. Тя виждала Бога като свят, справедлив, суверен, верен, милостив, силен и любящ. Познавайки обещанието, дадено на Авраам, Мария осъзнала, че Бог възнамерява да използва нея, за да изпълни пророчеството (Лука 1:51 – 55). Дългоочакваният Месия бил на прага. Ангелът бил предсказал, че детето, което тя носи "ще царува над якововия дом до века; и царството Му не ще има край" (Лука 1:33). Чрез вяра в това обещание Мария нямало защо да се страхува, че ще бъде убита с камъни в Израел. Нито имало защо да се бои за вечното си бъдеще. Бог не само й изпращал Спасител, но също така й давал радостта интимно да участва в изпълнението на Неговия план.

Мария разпростирала любовта си към Бога и върху другите

Правилната любов към Бога ражда и правилна любов към хората. "Ако каже някой: Любя Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото, който не люби брат си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И тази заповед имаме от Него: който люби Бога, да люби и брат си" (1 Йоан 4:20, 21). В брака между двама християни съпругът е също братът в Христос на съпругата.

Взаимоотношенията ни с Бога влияят на взаимоотношенията ни с нашия партньор. Анна страдала от депресия и съпругът й се измъчвал от нейното униние (1 Царе 1:8 – 10). Той я обичал и се чувствал безпомощен. Щастливата жена е венец за съпруга си, но тъжната е публичен позор. Когато Анна преодоляла своята духовна борба, техните брачни взаимоотношения драстично се променили. Те заедно се поклонили на Господа (ст. 19) и тя пяла с радост (1 Царе 2:1).

Преди Йосиф и Мария да се оженят всеки от тях бил изградил индивидуално солидни взаимоотношения с Бога. Ние сравнихме хвалебствените молитви на Мария и Анна. След молитвата на Анна взаимоотношенията й със съпруга й се подобрили. Можем да предположим, че Мария и Йосиф се радвали на богати взаимоотношения. Нищо не подсказва обратното.

Мария е пример за много от характеристиките на любовта:

1. ЛЮБЯЩАТА СЪПРУГА Е ВОДЕНА ОТ СВЕТИЯ ДУХ. Личното ни време с Бога прелива в нашето семейство и другите. Така трябва да е било и с Мария и нейното време за общуване с Бога. В Ефесяни 5 са записани ръководни насоки за съпрузите и съпругите. Преди да изброи конкретните напътствия към партньорите, Павел призовава всички да се "изпълват с Духа;
като си говорите с паслми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате в сърцето си Господа" (Ефесяни 5:18 – 21).

Не бива да бъркаме това естествено споделяне с "проповядването" или натякването. Любящата съпруга израства духовно в своя личен живот и в насърчението си на другите. Тя усърдно се моли за своя партньор. Въпреки че самата тя не зависи от връзката с Бога на съпруга й, тя насърчава духовното му ръководство.

2. ЛЮБЯЩАТА СЪПРУГА Е ЧИСТА. Мария останала девствена като неомъжена жена (Лука 1:27). Заради необичайната си ситуация Мария и Йосиф се въздържали от нормална съпружеска интимност докато не се родил Иисус (Матей 1:25). Някои предания твърдят, че Мария останала девица през целия си живот. Ние знаем, че това не е вярно. Тя станала майка и на други деца: Яков, Йосиф, Симеон, Юда и дъщери (Матей 13:55, 56).

Бог предупреждава брачните двойки да не се лишават взаимно от брачна любов освен по взаимно съгласие и то за ограничено време с цел молитва. "И пак бъдете заедно, за да не би Сатана да ви изкушава чрез това, че не можете да се въздържате" (1 Коринтяни 7:5). Сексът е предназначен за брака и не е погрешен, когато се използва според Божието намерение. Жената показва любов към съпруга си като редовно го задоволява физически. Мъжът се нуждае от жена, която го обсипва със своята любов и задоволява неговите физически нужди. При това той се нуждае да бъде убеден в нейната вярност към него. Притчи 6:30 – 35 описва яростта на мъжа, който намира друг мъж с неговата жена. Той може да прости на крадеца, който е откраднал всичките му притежания, но никога няма да приеме компенсация когато някой откраднe жена му.

3. ЛЮБЯЩАТА СЪПРУГА НЕ ТРЪСИ СВОЕТО. Мария е пример за кротък и смирен дух. Тя гледа на себе си като "Господната слугиня". Вместо да си мисли, че заслужава честта, която й дава Бог, тя смята, че Той действа от милост и я издига от ниското й положение. Можем да предположим, че смиреният й дух й е помогнал да обича и да подкрепя съпруга си.

4. ЛЮБЯЩАТА СЪПРУГА СПОДЕЛЯ БЛАГОЧЕСТИВИТЕ ЦЕЛИ НА СЪПРУГА СИ. Йосиф и Мария работели в екип. Те съвместно понасяли трудности като бягството в Египет (Матей 2:13, 14). За известно време те се отказали от дом и семейство, за да защитят детето Христос. Те редовно се покланяли на Бога заедно (Лука 2:22, 41). И двамата търсели дванадесетгодишния Иисус, когато мислели, че се е изгубил (Лука 2:42 – 48).

Заключение

Мария ни учи, че любовта е посвещение, което изисква жертвени действия. Дълбоката зряла любов към съпруга извира от дълбокото посвещение на Бога.