вторник, 18 ноември 2008 г.

Преустановяване на предбрачния секс


Ако сте имали или имате предбрачна сексуална връзка, а сте убедени, че трябва да я прекратите и да оправите нещата, сигурно се питате как може да стане това и как да се освободите от вината. Преустановяването на предбрачния секс има няколко аспекта:

1. Морален

Ако Библията определя предбрачния секс като грях, то това означава, че е необходимо покаяние. Чувството за вина може да е подтискащо, но Бог желае да ни освободи от него. Презервативът може да предпази от болести и бременност, но само Бог може да се справи с чувството за вина по най-добрия начин.

Много е важно да знаем, ако сме прекрачили граница има прощение и подкрепа от страна на Бог.

Йоан 8:10, 11:

„И когато се изправи, Исус й рече: Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди? И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече.”

1 Йоан 2:1, 2:

„Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. 2 Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.”

Трябва да вярваме в прощението и на нашия брачен партньор. Ако той е водил сексуален живот преди брака, да сме сигурни, че Бог му е простил да простим и ние.

2. Физически аспект

Преустановяването на предбрачния секс включва промени на физическо ниво. Особено ако става въпрос за редовен сексуален живот. Това изисква решителност и воля.

3. Психологически аспект

Сексът е и психологически акт. Когато в една връзка любовта и привличането са преминавали в секс, след това е по-трудно да спреш в един определен момент. Да си поставиш бариера и да кажеш – до тук. Това психологически и физиологически е по-трудно за мъжа, предполагам.

4. Социален аспект

Да не забравяме, че при предбрачния секс има двама души. И двамата са решили да започнат сексуална връзка. При пекъсването й, може да има трудност във взаимоотношенията, ако само единият иска да прекъсне секса, а да продължи връзката. Той може да бъде подложен на манипулации от страна на другия – че може да бъде напуснат за ради липсата на секс, че щом не прави секс с него не го обича и т.н.

По някога социалният аспект е най-сложния. За това са необходими разговори.

Можем да кажем – по-добре не започвай, от колкото да се чудиш после как да спреш.


Семинар за секса

Въздържане от предбрачен секс

Сигурно ще си помислите, че ще започна да ви убеждавам, че не е добре да се води предбрачен сексуален живот, че представям аргументи в полза на въздържанието. Ако си мислите това, на прав път сте.

Нима може в 21 век все още да се поддържа такава позиция? Да ви припомня накратко горните резултати от проучвания сред младежи .... Е, трябва да си доста ексцентричен да поддържаш позицията, за въздържане от секс преди брака. Но точно тази позиция ще представя. И тя не е лишена от основания. Ето някои от тях:

1. Библейския модел

За нас той е от значение, защото сме християни. Ако вярваме, че Бог е създал човека и че Бог е заинтересуван от нашето щастие, за нас ще има значение какво казва Бог по този въпрос.

Ако Бог е създал секса, то Той е Този, Който най-добре знае как да се използва. Така, че преди употреба вижте указанието.

Какво казва Библията за секса преди брака?

Има християни, които смятат, че воденето на предбрачен секс е напълно в хармония с техните християнски виждания. Те казват, че бракът не е библейска институция.

Сключването на брак както го познаваме днес не идва директно от Библията.

Църковният брак е въведен от католическата църква през 14 век. Гражданският брак във Франция по време на Френската революция през 18 век, а в Германия през 19 век – 1873-4-5 година от Бисмарк, който провежда законови реформи.

Как стои въпросът с брака от Библейска гледна точка.

Наистина начинът, по който църковния и гражданския брак се сключват не датира от Библейски времена. Там нещата са стояли по простичко, като например:

Битие 24:67:

„Тогава Исаак въведе Ревека в шатрата на майка си Сара и я взе, и тя му стана жена, и той я обикна. Така Исаак се утеши след смъртта на майка си.”

От друга страна не може да кажем, че бракът не е съществувал в библейски времена. Идеята за брака, като за една връзка за цял живот идва точно от Библията.

Ето библейски текстове:

Битие 2:24

„... за това ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат едн плът.”

Когато Исус беше попитан за развода, Той отговори в

Матей 19:3-9:

„Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, изпитвайки Го, казаха: Позволено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина? 4 А той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал: 5 "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?" 6 Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. 7 Казват му: Тогава Моисей защо заповяда, мъжът й да й даде разводно писмо и да я напусне? 8 Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така. 9 И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодействува.”

Така, че бракът като институция е съществувал.

При евреите и при много от народите наоколо бракът се е сключвал рано и за това рядко се говори за предбрачен секс в Библията и все пак се говори. Ето примери за ранно сключване на брак, които са типични – момичетата на 12-13 години, момчетата на 14-16:

�� 4Царе 21:19 и 22:1 – Амнон е бил на 16 години баща.

�� 4Царе 23:36 – Йосия – на 14 години

�� 2Летописи 28:1 и 29:1 – Ахаз на 10 години е бил женен

Когато се сключвал брак е имало някаква церемония, с която е бил поставян началото на брачния живот.

Преди това начало, сексът се е смятал като нарушение, а не като начало на брака.

Ето законите за брака във

Второзаконие 22:23-29:

„23 Ако някой намери в града някоя млада девица, сгодена за мъж, и лежи с нея, 24 тогава да изведете и двамата пред портата на оня град, и да ги убиете с камъни, та да умрат,- момата, защото не е извикала, като е била в града, и мъжа, защото е обезчестил жената на ближния си. Така да отмахнеш злото изсред себе си. 25 Но ако някой намери на полето сгодена мома и я изнасили, тогава само мъжът, който е лежал с нея, да бъде убит; 26 а на момата да не направиш нищо; в момата няма грях, който заслужава смърт; защото това нещо е, както кога някой се спусне върху ближния си и го убие, 27 понеже, като я е намерил на полето, сгодената мома е извикала, но не е имало, кой да я отърве. 28 Ако някой намери млада несгодена девица и като я хване да лежи с нея, и ги намерят, 29 тогава оня, който е лежал с нея, да даде на бащата на момата петдесет сребърни сикли; и тя да му стане жена понеже я е обезчестил; не бива да я напуска през целия си живот.”

Изход 22:16, 17:

„16 Ако някой излъсти несгодена девица и легне с нея, непременно ще даде вено за нея и ще я вземе за жена. 17 Но ако баща й съвсем откаже да му я даде, то ще плати в пари според веното на девиците.”

Тези текстове са много важни в разбиране на библейската позиция за предбрачния секс:

�� Той е определен като блудство.

�� Сгодената жена е девица. Значи не е така харесали са спали са, вече са мъж и жена.

�� Когато сгодено момиче спи с някой това е равносилно на прелюбодейство.

�� Секса преди брака не поставя началото на брака, а задължава сключването на брак.

�� Секса преди брака не е задължително да завърши с брак – ако бащата откаже.

Вярно е, че днес семейните и социалните закони са други, но изводите са ясни – секса преди брака не е одобрен от Библята.

Още някои библейски текстове:

Йоан 4:16-18:

„16 Казва й Исус: Иди, повикай мъжа си и дойди тука. 17 В отговор жената Му каза: Нямам мъж. Казва й Исус: Право каза, че нямаш мъж; 18 защото петима мъже си водила, и този, който сега имаш не ти е мъж. Това си право казала.”

1Коринтяни 7:7,8:

„2 Но, за да се избягват блудодеянията, нека всеки мъж има своя си жена, и всяка жена да има свой мъж.

3 Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение; подобно и жената с мъжа.

5 Не лишавайте един друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва, и пак бъдете заедно, да не би сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържате.

9 Но, ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разжегват.”

Бог предлага брака, като място, където щастливо и пълноценно да се изживява сексуалната връзка. Всякаква проява на секса извън брака е или прелюбодейство или блудство.

Добре, но защо Библията не приема секса преди брака, тя не ни казва, но ние бихме могли да разберем. За това ще изтъкнем и други основания.

2. Сигурност (избягване на болести и нежелана бременност)

Болестите и нежеланата бременност са неприятните изненади при случайните сексуални контакти или при честата смяна на сексуални партньори. При онези, които съжителстват може би няма такъв проблем.

Ето малко цифри:

�� Един милион тийнейджърки забременяват всяка година в САЩ.

�� Пак там на всеки 13 минути един човек се заразява с вируса на СПИН.

�� 50% от хората, които имат вируса на СПИН са между 15 и 24 години.

�� Всеки ден в света около 14 000 души продължават да се заразяват с ХИВ, вирусът, който причинява СПИН.

�� Всеки ден в света около 8500 души умират от ХИВ/СПИН.

�� От началото на епидемията над 20 млн. души вече са починали.

�� Около 70% от заразяванията са в резултат на сексуални контакти между мъже и жени и 5-10% - в резултат на сексуални контакти между мъже.

�� В България към 26 ноември 2003 г. в Министерството на здравеопазването са регистрирани 458 ХИВ-серопозитивни лица, от които 128 са обявени за болни от СПИН. Всяка седмица у нас 1 човек се заразява с ХИВ.

�� Окoло 69% от заразените са мъже и 31% - жени. Около 71% от серопозитивните лица са на възраст от 20 до 39 години.

�� Най-засегната е възрастовата група между 20 и 29 г. - около 40%. Водещият път на предаване е сексуалният - 91%, 8% са заразени по кръвен път и 1% - по вертикален път (майка-дете).

�� Около 61% от всички регистрирани ХИВ-серопозитивни лица са регистрирани в София (140), Бургас (69), Варна (38) и Пловдив (35).

�� От началото на 2003 г. броят на новооткритите заразени с ХИВ лица е 56, от които 40 мъже и 16 жени. През 2002 г. бяха регистрирани общо 43 ХИВ-серопозитивни. Най-младите заразени с ХИВ мъж и жена през 2003 г. са на 19 години.

Малко цифри и за нежеланата бременност в пубертета:

�� 16% от младите започват полов живот преди 15 г.,

�� 35% - до 16 г., и 65% - до 17-18 г.

�� България е сред шампионите в Европа по брой на абортите и ражданията от тийнейджърки между 15 и 19 години.

�� На 1000 момичета до 19 г. ражданията са 41, а абортите - 36. 8%.

�� Всяко четвърто бебе у нас се ражда от майка на възраст между 15 и 19 години.

�� Сред развитите държави България е с най-висок процент ранни раждания - 15 пъти по-висок от този в Япония и от 3 - 8 пъти по-висок от Северна и Западна Европа.

�� През 1997 година са се родили 64000 бебета, но абортите са два пъти повече от ражданията.

�� Втори сме по аборти в света след Румъния, която е "световен рекордьор".

�� През 1998 г. се родиха 61 223 бебета, а жените направиха над 80000 официални аборта.

�� 74 българки станаха майки преди да навършат 14 години.

�� През 1999 г. се родиха 72800 бебета. 35% от родените бебета са извънбрачни, което ни нарежда на едно от първите места в Европа по този показател. За сравнение делът на тези бебета през 1990 г. е бил 12.4%

�� През 2000 г. се родиха 66000 бебета, а жените направиха 80000 официални аборта.

�� Над 1 милион българки са разведени или самотни майки и това ни прави рекордьори заедно със страни като Русия, Полша, Украйна.

�� 35000 български семейства не могат да имат деца.

�� Абортите, които водят до безплодие, са една от причините за ниската раждаемост, обясниха специалисти. Преди години в България бездетните семейства са били 10%, сега - 14-15%.

Кое е разрешението, което предлагат лекарите? Презерватив. Презервативът не запазва 100%.

Ние като християни избираме въздържането от секс преди брака.

Още основания.

3. Липсата на подходящи условия за пълноценен секс

Какви условия са необходими за да бъде сексът пълноценен и да носи удовлетворение?

Физическа зрялост – при тийнейджърите над 15-16 годишна възраст можем да говорим за физическа сексуална зрялост

Емоционална зрялост – на тази вързраст все още няма емоционална и психическа зрялост. Ранният секс може да предизвика сериозни емоционални травми. Желание за самоубийство, подтискащо чувство за вина. Негативни емоции, които могат да останат като един лош спомен за цял живот. Страхът от бременност, страхът от болести. Липсата на подходящо място, на спокойно място – всичко това дава отражение върху ранния секс и в ума на младия човек остават тези спомени.

Социална зрялост – тийнейджърите живеят при своите родители. Те не са напълно самостоятелни, не могат да разполагат с пространство 100% свободно за тях. Те нямат готовност да посрещнат и един евентуален резултат от сексуална връзка – дете.

Друго основание:

4. Изграждането на здрав и щастлив брак

Има ли някакво влияние воденето на предбрачен секс върх у един бъдещ брак? Ето няколко насоки на влияние:

Въздържането от секс позволява изграждането на здрава любовна емоционална, душевна връзка преди секса. Сексът задълбочава еда връзка, когато тя съществува, когато тя е изградена на основата на симпатия, любов, разбиране и себеотдаване. Когато преди брака се изгради една платоническа връзка, това означава, че всеки гледа на другия не просто като на тяло, а като на личност. Така двамата разбират до колко си пасват. Ако душевно си паснат, ще си паснат и сексуално. Сексуалната хармония зависи от изградените отношения, а не от анатомията.

Въздържането от предбрачен секс подсилва сексуалното желание в бъдещия брак. Когато пазиш секса като нещо специално, което да изживееш с единствения човек на земята, тогава удоволствието от него е по-голямо. Свободния предбрачен секс банализира секса и го лишава от неговата красота и дълбочина. Когато двамата решат да запазят секса за брака, тогава той не е нещо, което вече са правили и им е омръзнал, а нещо, което започват да откриват и то при идеалните условия, без никакви опасности и външни заплахи.

Въздържането от предбрачен секс предпазва от прехвърлянето на негативни емоции от предишни сексуални преживявания в брака. Първите сексуални преживявания остават най-силен спомен в съзнанието, когато те са негативни, е възможно човек цял живот да не може да се отърси от тях. Това е по-характерно за жените, но важи също така и за мъжете. (Жената, чийто мъж е бил използван сексуално от неговата учителка се оплакваше, че той не може да се отърси от това преживяване и няма желание за секс, правят го на месец или два един път с нежелание от негова страна).

d. Въздържането предпазва партньорите от склонността да сравнят другия с предишни сексуални партньори. Това сравнение е неизбежно. Лошо е когато единият покаже, че го прави. То може да доведе до ревност, конфликти и задръжки.

Ето и някои резултати от прецизни лонгитудни изследвания върху влиянието на съжителството върху последвалия го брак. Фактите са взети от „Анатомия на човешките отношения”, М. Аргайл и М. Хендерсън:

�� При съжителствалите е малко по-голяма вероятността да се разведат – с 10% повече са разводите.

�� Вероятността за развод е по-голяма при тези, които са имали сексуални контакти преди брака – от два до три пъти повече са разводите сред тях.

�� Съжителствалите се развеждат на по-високо равнище на брачна адаптация.

�� Характеризират се с по-слаба въвлеченост или мотивация да се опитат да вдъхнат живот на брака си, не са готови на всичко за това.

�� Бракът не е толкова важна част от техния живот.

�� Развеждат се като успяват да запазят приятелски отношения и с по-малко негативен стрес.

�� Съжителствалите не са романтично настроени към брака.

�� По-малко ги привлича идеята за брак.

�� По-малки са очакванията им от брака.

�� Силата на чувствата им след една година брак е по-слаба.

Тези твърдения не са изводи, а резултати от проучвания, т.е. това са отговори, които са получавани от проучваните лица. За нас остава да направим изводи и анализи.Семинар за секса

ДО КОГА ДА ЧАКАМ? – СЕКСЪТ ПРЕДИ БРАКА . Девствеността


Какво значи да си девствен?

При момичетата е лесно да се каже – чисто физиологически, това означава да е здрава девствената ципа. При момчетата няма физически белег на девствеността. Можем да кажем, че едно момче е девствено, ако не е осъществявало сексуален контакт.

Но девствеността има и морален аспект. Както видяхме, физически девствеността може да се запази по един или друг начин, чрез алтернативен на коитуса полов акт. Но можем ли да кажем че при тези случаи момчето или момичето са девствени?

Още един въпрос:

Добре ли е да си девствен?

В някои примитивни култури, дефлорацията – разкъсване на девствената ципа е специален ритуал, на който се подлагат момичетата, когато навършат определена възраст. Този ритуал се извършва чрез полов акт, извършван от определена личност или чрез някакъв предмет, специален нож и други. Това е ритуал, който обявява момичето за жена.

В Египет дефлорацията е била посвещавана на боговете като жертва.

В юдео-християнските традиции девствеността е добродетел. Тя е една добра основа за бъдещия брак между двама души. В някои консервативни общества в България, липсата на девственост е достатъчно условие младоженецът да изостави булката. Има клиники, които извършват операция по възстановяване на девствената ципа.

Обикновено на девствеността в наше време сред младежите се гледа със съжаление и с насмешка. Който не е правил секс се смята за изостанал. Особено в средите на момчетата, където всеки разказва за своите сексуални подвизи, ако кажеш, че не си спал с момиче ще гледат на теб като на мухльо. Много момичета също се чувстват неудобно за това, че са девствени и че изостват от своите приятелки, които вече са водили полов живот.

Трябва да кажем, обаче, че девствеността е нещо, което засяга нас самите и другите нямат нищо общо с това. Секса, сексуалния живот и преживявания са нещо интимно. Дали си правил секс или – това нито намалява, нито увеличава твоята стойност като човек.

Това, че си девствен не значи също така, че си обратен. Това е едно лично решение и ние не трябва да позволяваме на другите да се месят в това наше решение, ако сме решили да бъдем девствени преди брака.

Освен това, след вълната на свободния секс през 60-70-те години, сега има едно дърпане назад към старите ценности, поне в средите на учените, сексолози, психолози.

В САЩ и Канада съществуват организации, които не са християнски, които получават пари от държавата да пропагандират въздържането от предбрачен секс, запазване на девственост.

Девствеността се връща на мода.

Dr Michel Robillard, Канада:

„Все повече чуваме да се говори за това. В САЩ 30% от младите са за девственост преди брака. Училищата получават пари да пропагандират тази възможност, по-скоро, отколкото идеята за безопасния секс. Моята практика ми е показала, че девствеността е най-добрия начин за предпазване от венерически болести и от нежелана бременност сред тийнейджърите. Това помага на младите също така да се чувстват принудени да водят сексуален живот през пубертета и да имат нещастни опитности в това”.

ДО КОГА ДА ЧАКАМ? – СЕКСЪТ ПРЕДИ БРАКА . Форми на предбрачен секс

Има различни форми на предбрачния секс:

1. Социални

Случайни сексуални връзки

Това са сексуални контакти, които не са плод на една любовна връзка, а се стига до тях спонтанно. На някой купон, настроението е приповдигнато, всички флиртуват, танци, целувки и завършва със секс. Целта е сексуално изживяване, нищо повече. При случайните връзки няма желание връзката да продължи след секса.

Гаджета

На 14-15-16 годишна възраст вече се завързват приятелства между момчета и момичета. Това си е нормално. Ако си спомняте когато говорихме за сексуалното развитие, казахме, че на тази възраст сексуалността се насочва към другия пол.

Много от съвременните юноши водят сексуален живот със своите гаджета.

Ходенето с гадже е нещо временно, обикновено трае от няколко месеца до година две или повече, зависи. Но и двамата си живеят при своите родители и сексуалните връзки са във времето, когато могат да останат сами.

Съжителство

При съжителството вече ствава въпрос за една редовна и по-продължителна сексуална връзка, без да има сключен брак. Двамата живеят почти на брачни начала, в едно жилище, до някъде с един бюджет. Не се притесняват от болести. Ако дойде дете ще се оженят. Все повече бракове следват бременността, вместо да е обратното. Така двойката може да живее дори цял живот, без да има сключен брак, може да да има дори деца.

Оказва се, бракът губи популярност.

Според едно проучване все повече хора гледат на съпружеското обвързване като на излишни окови.

Съвременните поколения гледат на брака по различен начин. За тях той е по- скоро отживяла институция.

Около 45% от анкетирани на възраст между 18 и 35 години заявяват, че нямат намерение да се обвързват с брак.

Повече от половината от хората, сред които е направено изследването твърдят, че в момента живеят с половинките си. Без обаче да са сключили брак. Близо една трета от тях имат и деца.

“Днешните поколения са на мнение, че съпружеските отношения, които са установени с договори и закони, само развалят връзката”, коментират експерти резултатите от анкетата. “Голяма част от тях твърдят, че бракът е отживял метод за поставяне на окови и ограничаване на свободата”, продължават те.

Мъжете са по- големи привърженици на съжителство без сключване на брачен съюз. Те са 73% от анкетираните, които отхвърлят тази институция. На жените все още им е трудно да приемат подобни отношения. Според мнение на психолози, това се дължи на факта, че бракът за тях е по- скоро сигурност и опора. Сключването на “договора” пък ги осигурява за по- дълго време.

Годишен доклад на

СЕКСЪТ, БРАКЪТ И СЕМЕЙСТВОТО

Връзките преди брака се приемат за нормални от 82 % от младежите и от 70 % от възрастните. Отношението към нестандартния секс е почти в еднаква степен отрицателно при всички възрастови групи. Сходни са оценките по отношение на сексуалните връзки (оценка “морално осъдително” дават 35 % от 15-25 годишните, 49 % от 26-40-годишните и 57-59 % от хората над тази възраст).

Статистиката и социологическите проучвания фиксират повратна точка в отношението към брака. Съвместният живот на мъж и жена като семейство без сключен брак възприемат като нормално и естествено 84 % от младежите, 78 % от хората на 31–60 години и 42 % от по-възрастните. Близо 20 % от семействата у нас живеят на тези начала и над 40 % от децата са родени в такива семейства.

2. Сексуални форми

Коитус – сексуалният акт се осъществява генитално, чрез контакт на половите органи

Алтернативни форми – анално, с цел да се запази девствената ципа на момичето, орално – контакт между устата и половите органи, петинг – когато се достига до сексуално удовлетворение чрез опипване

При всички тези форми имаме сексуален акт, независимо как е извършен. Когато се практикуват, говорим за предбрачен секс.


Семинар за секса

Освобождаване от порнографията


Ето няколко стъпки:

1. Признаване на проблема, зависимостта

Нищо няма да спечелим ако отричаме. Още повече ще се задълбочава проблемът ни.

2. Доверяване проблема на някой

Ако имате човек, на който да се доверите и който може да ви помогне със съвети и насърчение, ще е добре да споделите. Така по-силно се ангажирате да се освободите.

3. Осъзнаване вредата от порнографията

Това е важно на интелектуално ниво да се изгради една бариера. Много е важно да имаме правилна позиция спрямо порнографията.

Трябва да се знае обаче, че тази интелектуална бариера не е достатъчна. Човек може да е наясно с всички отрицателни страни на порнографията, да знае причините, поради които той самия прибягва към нея и въпреки всичко да е безсилен да се освободи. Това е така, защото порнографията действа на друго ниво, на емоционално по-скоро.

Ето защо ние трябва да водим тази борба на друго ниво.

4. Покаяние

Казахме, че консумацията на порнография води до грях – извършване на блудство, прелюбодейство в нашето въображение. Тогава освобождаването от нея минава през покаянието.

Това може да звучи като отживелица, но в покаянието има невероятна сила за промяна.

Покаяние означава – осъзнаване на греха, скръб, съжаление, че сме го извършили и желание да не го вършим. Покаянието протича на емоционално ниво и така то е една силна емоция, която изгражда емоционална бариера срещу порнографията.

5. Освобождаване от всички предпоставки

Списания, картинки, видеокасети и т.н. Най-трудно е при компютъра, но предполагам, че и там има програмки, които блокират достъпа до порносайтове.

6. Търпение при неуспех

Трябвало е много време да се изгради навика към мастурбацията. Ще трябва още повече, за да се изкорени. Неуспехите не трябва да ни отчайват, но да се започва отново.

7. Молитва

В молитвата има невероятна сила. Ако наистина искаме да се освободим ще се молим и ще търсим Божията помощ за това.


Семинар за секса

Въздействие, начин на въздействие на порнографията


Как въздейства порнографията? Кое я прави толкова привликателна и въздействаща? Защо може да доведе хората до зависимост, до там че да си загубят работата и да се обърка живота им?

Ето три начина, по които порнографията въздейства:

1. Тя е източник на удоволствие

Това е особено вярно за мъжете. Спомняте си когато говорихме за видовете сексуалност споменахме, че мъжката е визуална. При мъжът много силни са визуалните сексуални стимули. Повечето мъже се отвращават от порнографията, но гледането на голо женско тяло, на сексуален акт доставя сексуално удоволствие на мъжа.

Удоволствието е един от най-силните мотиви за действие на човека. Повечето неща, които правим са свързани именно с доставянето на някакво удоволствие. Работата – постижения, пари, храна, дом и т.н. целта е да се достави едовлетворение, удоволствие. А сексуалното удволоствие е може би най-силното удоволствие, което може да бъде изпитано.

Какво става, когато едно удоволствие е изпитано веднъж? Появява се желание да се изпита отново. Психолозите казват, че това удоволствие не може да се забрави и винаги ще има склонност и желание пак да се изпита.

2. Тя предава някаква информация, познание за секса

Друг е въпросът, какво е качеството на тази информация.

Сексът не е една често коментирана тема в семейството, в училището, в църквата. Сред приятели също не се говори сериозно за секс. Има много сериозни книги за секса, но повечето са написани на малко неразбираем стил. И тук идва порнографията, която е много лесна за разбиране.

Тя предава някаква информация за секса. Много млади хора научават за секса, за сексуалния акт от порнографията – тя представя нещата експлицитно – мъж и жена голи, всичко се вижда, в близък план, няма какво да гадаеш, ето ти директна представа за секса. Едно е да четеш, друго е да гледаш.

Секса е тема, по която любопитството никога не може да се изчерпа, така че порнографията винаги ще е една възможност за някои да научат повече за секса.

Разбира се по-долу ще видим каква информация за секса предава порнографията.

3. Порнографията действа подсъзнателно

Силният непреодолим интерес към порнографията представлява подсъзнателен тласък, който се заражда още в детската възраст. Детето е любопитно как се е появило на бял свят. Как се правят бебетата. Какво точно са правили мама и тате, че да се появи дете. Това е един здрав интерес и на него трябва да се отговори с ясни отговори, а не от типа: мама те купи от супермаркета, щъркелът те донесе. Колкото по-оскъдна и неточна е информацията, толкова по-силно ще бъде любопитството.

Това любопитство остава като един силен подсъзнателен подтик и може да доведе до интерес към порнографията. До една неутолима жажда за гледане на сексуални актове.


Семинар за секса

Последици от порнографията

Вредна ли е порнографията?

Спор по този въпрос в обществото е съществувал и вероятно все още съществува. През 60-70-те години на миналия век в САЩ работи една комисия по безнравствеността и порнографията. Целта на тази комисия е била да даде отговор на въпроса до колко порнографията е опасна. Интересни са заключенията от изследванията. Комисията заключава, че порнографията не е опасна, напротив – тя може да се яви като средство за преодоляване на агресивните сексуални фантазии. Комисията стига до идеята за порнографския катарзис – порнографията освобождава натрупващата се сексуална агресия и предпазва от агресивни действия.

Според тази комисия порнографията може да е средство за сексуално обучение на децата и младежите.

Днес в обществото възгледите са много различни от този. Оценката е като цяло негативна.

Въпреки, че порнографите казват, че порнографията е престъпление без жертви, това е далеч от истината.

Реално погледнато вредата от порнографията е огромна.

Тук ще изброим само някои от вредните последици от порнографията:

1. Порнографията увеличава престъпността

Обратно на предположенията на комисията, че порнографията е катарзис е установена връзка между порнографията и сексуалното насилие.

В един доклад по поръчка на правителството на САЩ от 1986 година се открива следната зависимост:

�� В страните, в които порнографията е най-разпространена има най-много насилие

�� 77% от педофилията с момчета и 87% от педофилията с момичета са били повлияни от порнографски материали

�� В 40% от случаите на сексуално насилие, непосредствено преди извършване на престъплението са използвани порнографски материали

В САЩ между 1960 и 1986 година изнасилванията са пет пъти повече от преди това. В този период порнографията е в разцвет.

В Европа през 1994 излиза доклад на европейския парламент, две от точките:

�� Широката консумация на порнография, в която няма насилие влияе върху насилничестото поведение

�� Порнографията е форма на насилие върху жената

Това са важни заключения. Независимо дали порнографията представя насилие или не – тя влия върху престъпността. Защо е така? Това ще бъде един от въпросите, които ще коментираме после.

2. Порнографията пристрастява

Порнографията е най-достъпната дрога.

Сексуалното чувство е много сложно. По природа сексуалните нужди са незадоволими. Както и гладът.

Значи ли, че всички хора са сексуално пристрастени? Ако водиш нормален сексуален живот с партньор, с който си обвързан – това сексуална зависимост ли е? Каква е разликата между това и пристрастяването към порнографията? Ние ще имаме специална тема за сексуалната зависимост. Сега само няколко думи за порнографията.

Целта на консумацията на порнография е да задоволи сексуалната нужда. Но като всяка зависимост, тя вместо да задоволи, поражда още по-голям глад. Липсата на реален партньор, води до неудовлетворение. При порнографията консуматорът е един нещастен зрител – очи пълни, ръце празни. Чувството за неудовлетворение най-лесно може да бъде компенсирано чрез някакво лесно удоволствие – кое е то – порнографията, така се получава омагьосан кръг.

Освен това целта на порнографията е мастурбацията. За какво друго се прави иначе? Тя няма друга цел.

Така се получават две зависимости – порнография – гледане и мастурбация – правене.

3. Порнографията деформира представата за секса

�� Порнографските сюжети са глупави и банални. Освен че нищо задълбочено не се случва в порнографските филми, в тях се преминава веднага към секса. Т.е. те проектират живота на човека изцяло на фона на секса. Сякаш няма нищо друго важно, освен секса. В реалния живот нещата не стоят така. Има много други неща, които са важни. Към секса в реалния живот не се преминава толкова бързо, има толкова много условности. Едва ли може да се намери друго в порнографията освен секс и тъпи реплики между партньорите. Героите не правят нищо друго.

�� В порнографията секса е лишен от близост и привързаност. В порнографията няма любов, нежност, грижа – неща, които съществуват в една нормална връзка между двама партньори. Там сексът не е резултат от изграждане на връзка, а става спонтанно, запознават се и в следващия момент правят секс. Сексът в порнографията е безразборен, групов – няма значенеие с кой, важни са не личностите а самият сексуален акт. Това принизява секса и го лишава от най-красивите и дълбоки страни – опознаването, привързаността, любовта. Всъщност порнографията превръща средството в цел. Сексът е средство, което Бог е дал на хората, за задълбочаване на взаимоотношенията, при порнографията той е крайната цел, няма нищо отвъд него.

�� Порнографията запечатва в съзнанието погрешни сексуални модели. Ако първите представи за секса, човек получава чрез порнографията, тогава се нанасят ужасни вреди в съзнанието му. Най-силни са първите сексуални спомени, представи, преживявания. Така младите израстват с погрешни представи и модели. Мъжете смятат, че само трябва да пипнат на подходящото място и сексът с техния партньор ще се получи. Те имат очаквания жената да прави същите неща, които героинята от порнографския филм прави. Това е много погрешно, защото при жената желанието за секс и възбудата протичат по различен начин от този при мъжа. Порнографската продукция няма за цел да представи някаква реалност, а да отговори на мъжките фантазии и очаквания.

�� Порнографията събаря задръжките. Тъй като тя не може да донесе удовлетворение, води до търсене на все по-нови и по-различни сексуални преживявания. Днес е пълно със сексуални практики, които с право се наричат извращения и порнографията ги стимулира.

4. Порнографията деформира образа на другия

Тя деперсонализира човешките същества. Единственото, което има значение за порнографията е тялото, което е считано единствено за средство за сексуално удоволствие. Порнографията те кара да гледаш на другите като на сексуални обекти. Ако едно момче гледа или чете порнографски материали, тогава то счита всички жени и момичета около него за сексуални обекти. Хората губят своята стойност като човешки същества, нямат значение техните добродетели и душевни качества.

Винаги в ума се върти мисълта за сексуален акт с другия и каквото и да се прави, крайната цел или мисъл е свързана с това.

5. Порнографията ограбва взаимоотношенията и води до изолация, конфликти и кръвосмешение

Това е свързано с горното твърдение. Изграждайки представа за другите, като единствено за сексуални обекти, порнографията ограбва човешките отношения.

Но освен това, тя води до изолация. Тя насърчава човек да живее сам със своите порнографски представи за измислен партньор. Тя насърчава егоизма на мястото на алтруизма – отдадеността на другия.

В семейството, ако мъжът консумира порнография, ще използва съпругата си, за да задоволява своите изкривени представи и желания. Така тя може да провокира сексуално насилие и дори кръвосмешение в дома.

6. Порнографията понижава морала на обществото

Един екип от изследователи Zillman et Bryant са изучавали ефектът на порнографията върху моралните ценности. Тяхната работа е описана от Mark Hartwig de Focus on the family:

„Те откриват, че хората ползващи порнография докладват за спадане на удовлетворението от техния сексуален партньор. Те са били по-склонни да отдадат значение на секса, при който няма емоционална обвързаност.

... Хората, ползващи порнография са по-склонни да възприемат предбрачния и извън брачния секс. Те толерират невярността в техните лични връзки, смятат преследването на промискуитета (безразборния секс) като нещо вредно и принизяват стойността на брака. Те са по-малко съгласни да имат деца и особено момичета.”

7. Порнографията е грях

Библията определя порнографията като грях. Порнея – гръкцата дума за блудство, прелюбодейство, разврат я откриваме в списъка с грехове.

Ефесяни 5:3 А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии;

Galatians 5:19 А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,

1 Corinthians 5:1 Дори се чува, че между вас имало блудодеяние, и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира, именно, че един от вас има бащината си жена.

Matthew 5:28 Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

Какво става при гледането на порнографията? Със самото гледане ние даваме своето одобрение на този безразборен сексуален живот. Освен това има и последици – нашето въображение след това не може да остане безучастно. Картините, които сме гледали се възпроизвеждат. Ние извършваме блудство в нашите умове. Исус каза, че това е грях.Семинар за секса