петък, 20 март 2009 г.

Истинската любов


През цялата човешка история, когато сред разбунтуваното море на историята са идвали на власт най-различни империи и царства с разнообразна култура и мироглед , една Божествена нишка светлина е огрявала пътя, стопляла сърцата и променяла живота, дори на най-закоравени престъпници . Това е истинската любов. Няма по-пълноценен и съвършен дар от Любовта, тя е същността на Божият характер, началото на всичко добро у човека. Любовта не може да се измери с пари, нито да се вземе насила. Тя е безвъзмезден подарък от сърце за сърце, който може да се получи единствено доброволно и с радост.

Този дар не е със земен произход и именно затова никога не отпада. Въпреки това малцина познават истинската любов. Сурови властници от всички епохи са опитвали със насилие и подлост да изискват подчинение и дори любов, но те никога не са я получили, защото истинската любов се дава на драго сърце. Има мнозина, които не разбират нито разпознават истинската цена на любовта, и когато тя почука на тяхната врата, в цялата си чиста красота, те махват надменно с ръка и обричат живота си на вечно търсене на щастието. Защото любовта дава много повече от задоволяването на няклко елементарни човешки нужди. Тя е ново начало, нов път и смисъл в живота, изпълнен с красота и сила. Тя е и пътеводен лъч за погледа, разширяващ кръгозора към безкрайността и вечността , но и топъл огън в сърцето, който ти дава сигурност и радост дори в най-тежкият момент от живота . Какво е любовта? Защо толкова хора не познават любовта? Къде се крие истинската любов и как да я разпознаем? Това са важните въпроси, на които ще потърсим заедно отговорите ...


Какво е любовта?

Не съм срещал по-хубаво описание на истинската любов от това дадено в библията от Апостол Павел в своето първо писмо до Коринтяните 13 глава 1 Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.
2 И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.
3 И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.
4 Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
5 не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,
6 не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
7 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
8 Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.
9 Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме;
10 но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати.
11 Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.
12 Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат.
13 И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.


Познаването

1 Йоаново 4:8
Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.
В тези прекрасни редове срещаме и един от най-важните признаци на истинската любов, това е познаването. Истинската любов не е сляпа емоция, ти познаваш човека, но именно затова го обичаш. Ние хората често лъжем чувствата си като приписваме на любимият човек, качества, които той не притежава. Въображението ни работи и рисува какви ли не прекрасни картини, за които ние нямаме основания.Това рано или късно води до разочарование и болка. Защо ли за мъжете е толкова интересна темата за „Прекрасната непозната”, която обаче когато стане „Прекрасната позната” вече не е толкова интересна? Не би ли било добре за нас да оценим истинските неща, тези които са познати и за които знаем със сигурност че съществуват? Само тогава човек няма да бъде измамен и любовта може да трае вечно. „Розовите очила” са временно средство за доставяне на удоволствие, но последиците от ползването им са много по-болезнени, от колкото кратковременното удоволствие на изграденият чрез тях нереален свят.
Апостол Павел пише в Филипяни 1:9 „И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна,”


Приемането

Няма по-важно нещо от приемането в човешките взаимоотношения. На земята не съществуват дори две напълно еднакви личности. А когато става дума за отношенията между мъж и жена, разликите понякога са наистина огромни. В общуването между двама има точно 2 пътя: Първият е пътят на приемането, вторият е пътят на диктуването на правилата. Мъже и жени днес са толкова горди с това че са лидерите в семейството.Те диктуват правилата, а партньорът им безпрекословно им се подчинява. Ще отбележa че тези хора още не са разбрали какво е любов, защото любовта не налага, тя не се стреми да оеднакви другият със себе си. Тя приема другата личност, таква каквато е, с нейните слабости и нужди, с нейният различен характер и светоглед. Истинската любов се стреми да направи щастлива именно тази уникална личност. Взаимното приемане е едно от най-прекрасните преживявания, които човек може да изпита на тази земя. Преживяване, което в най-дълбоката си степен може да се изпита само в интимните отношения между мъж и жена и в още по голяма степен между човекът и неговият Създател.

Йоан 15:10 Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.


Доверието


1 Йоаново 5:3 защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.
Излишно е да споменавам че без доверие истинската любов просто не може да съществува. Тя включва и едно взаимно поверяване в ръцете на другата личност. Любовта поражда доверие и доверието поражда любов. Единствено чрез доверието в любовта човек може да се почувста истински сигурен и стабилен в този объркан свят, придобива една сигурна основа много по-здрава и непоклатима от парите и властта.


Отказване от себе си

Йоан 15:13
Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.
От незапомнени времена се знае че щастието е дотолкова постижимо за всеки човек, до колкото той е способен да се откаже от себе си, от собственото си мнение и желания. Един човек може да е щастлив и с малкото, което има, без това да му пречи да се стреми към просперитет. Друг може да е нещастен, защото някоя малка негова прищявка не е задоволена, такъв човек е обречен на „рядко щастие”. Да смешно и жалко е, но е така. Ако за тези хора щастието се изразява в тяхната презадоволеност в всички отношения, то дори този вид извратено щастие им се усмихва твърде, твърде рядко.


Взаимното удоволствие

1 Йоаново 4:7 Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.
Ще ви разкажа една история. Тя се развива в САЩ. При известен психолог влиза възрастен мъж и още от вратата започва да вика.
•Искам, искам да се разведа с жена си, тя е ужасен демон в моето семейство, съсипва ми живота, не издържам вече този кошмар. Съска фучи като усойница, мразя я! Исках преди развода да се посъветвам с вас как най-болезнено да направя за нея развода. Как да и го кажа така че най-много да я заболи.
Психологът схванал ситуацията, било му писнало от нахални и своенравни клиенти, но решил все пак да му даде някъкъв съвет. Казал Му:
•Разбирам ситуацията при вас, и това което сте намислили е добре, но ако веднага се разведете с нея никога няма да постигнете желаният от вас ефект, защото тя бързо ще се справи с болката от развода и ще ви забрави. Ще ви дам съвет, направете следното.:От днес започнете да се държите добре с нея, подарявайте и цветя, усмихвайте и се, обръщайте и внимание. В секса се старайте тя да получи повече удоволствие от вас. Сервирайте и закуска в леглото. Направете всичко прекрасно и мило, за което се сещате. И точно в момента в който тя е най-доволна и кажете че я напускате, и така ще я съкрушите напълно. Тя ще бъде най-отчаяна и най-зле и месеци и години няма да може да преживее случилото се. Ако няма желаният ефект елате след 3 месеца да поговорим пак.
Да ви казвам ли резултата? Мисля че всички се досещаме! Още след 2 седмици същият човек цъфнал при психолога с усмивка на лице и кутия бонбони. Психологът попитал, усмихвайки се под мустак.
•Е какво, разведохте ли се ?
•Ами всъщност не... Направих точно това което вие ми какзахте, надминах себе си във всичко, но .... Само няколко дена след това жена ми се промени коренно. Стана отново човекът в който бях влюбен и за когото се ожених. Тя започна също да прави всичко, което аз обичам, започна да оценява моите постъпки. Почувствахме се наистина влюбени и щастливи, дори много повече от преди! А в леглото, никога не сме имали по-добър секс. Братче, ти ми спаси живота.
Това е просто историята на един нещастен американец, открил само един от принципите на истинската любов, но ефекта върху живота му е зашеметяващ. Колко по-голям ще е той в моя и твоя живот, ако изучим принципите на любовта? Библията го казва толкова просто:
Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.” Ефесяни 5:28


Прощението

1 Йоаново 4:18 В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.
В любовта е възможно да допуснем много грешки, невъзможно е да има истинска любов без прощението. Малко са идеалните на вид хора, но тези, които съвсем не допускат грешки на тази земя не съществуват изобщо. Хората, които се обичат истински, винаги си прощават. Колкото по-бързо и пълно е прощението, толкова по-лесно е възстановяването. Когато една грешка се превърне в навик е необходимо заедно да помислите за изход. Наистина лошо е, когато някой не приема грешките си за грешки, но има и много безболезнени начини те да бъдат поправени с любов. Където търпението не е достатъчно, включете на дълготърпението .


В една посока

Исая 45:22 Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма друг.
Много млади хора постоянно се взират и оценяват недостатъците и предимствата на своя партньор, понякога виждат прекрасни неща, тогава те го величаят и въздигат на пиедестал, но понякога забелязват слабостите му, тогава той се снижава в техните очи. Но истинската любов не е постоянно взиране един във друг, напротив тя е гледане в обща посока, и не само гледане, а и вървене. Образно казано любовта не е място или време, тя е път и посока в живота. Ако двамата влюбени градят връзката си така че тя да устои за вечността, тогава те вече имат посоката, а и пътя ще им се стори по-лек.


Без срокове и условия

Истинската любов няма нищо общо с кандидатстването ни за работно място. В любовта никой не поставя условия и срокове на другият, но всеки изпълнава съвестно задълженията си от любов . Ако човекът който обичате не успее да свърши всичко,което се изисква от него, това не е краят на света,той има нужда от вашата подкрепа и насърчение . Влизайки в дома изоставете напрежението и служебните си проблеми пред входната врата. Направете усилия домът ви да остане място на сигурност и уют. Тогава, дори вечерята ви да бъде само хляб и сол, ще имате много прекрасни мигове в живота си. Христос ни показа Своята любов в това че ни възлюби докато още бяхме грешници и следователно Негови противници, помислете колко удивителна е Божията любов?
Римляни 5:8 „Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.”


С очите на любовта

Несъмнено когато обича човек вижда света по различен начин, дребните недостатъци изчезват и на тяхно място се появява едно прелестно съвършенство. Една от най-красивите книги в библията е посветена изцяло на любовта между мъж и жена. Ето как двамата влюбени в тази книга виждат с очите на любовта:
Песен на песните 4:7 Ти си все красива, любезна моя; И недостатък няма в тебе.
Песен на песните 5 глава 10 Възлюбеният ми е бял и румен, Личи и между десет хиляди.
11 Главата му е като най-чисто злато; Косите му са къдрави, черни като гарван;
12 Очите му, умити в мляко, и като прилично вложени скъпоценни камъни, Са подобни на очите на гълъби при водните потоци;
13 Бузите му са като лехи с аромати, Като бряг с благоуханни растения; Устните му са като кремове, от които капе плавка смирна;
14 Ръцете му са като златни цилиндри покрити с хрисолит; Тялото му е като изделие от слонова кост украсено със сапфири;
15 Краката му са като мраморни стълбове Закрепени на подложки от чисто злато; Изгледът му е като Ливан, изящен като кедрове;
16 Устата му са много сладки; и той цял е прелестен. Такъв е възлюбеният ми, и такъв е приятелят ми, О ерусалимски дъщери.
Песен на песните 6 глава : 3 Аз съм на възлюбения си, и възлюбеният ми е мой; …
5 Отвърни очите си от мене, Защото те ме обладаха…
9 Но една е гълъбицата ми, съвършената ми. Тя е безподобната на майка си, отборната на родителката си; Видяха я дъщерите, и рекоха: Блазе й! Да! цариците и наложниците, и те я похвалиха.
10 Коя е тая, която поглежда като зората, Красива като луната, чиста като слънцето, Страшна като войска със знамена?
Въпреки архаичният език тук неминуемо впечатлява възхищението, което двамата влюбени изпитват един към друг. Чувството е неповторимo.
Несъмнено хора без никакви недостатъци не съществуват, но любимата не гледа например на белегът на ръката на своя възлюбен, а той не мрънка под нос за това че възлюбената му е с 10 сантиметра по-ниска от ‘идеалната’ височина...
Защо толкова много хора се взират в недостатъците на хората около себе си? Защо всичко красиво е обект на завист, а това което е извън нормите на презрение? Колко много ние имаме нужда да погледнем с очите на любовта и то не само към нашият партньор, но и към всички хора в този свят. Ако това ви звучи невъзможно ще ви кажа че за любовта невъзможни неща не съществуват. Не мислете че ще останете ощетени ако гледате и постъпвате с любов към хората. Любовта има свойството да се връща обратно, понякога пряко от човекът, когото обичате, понякога по най-различни неразгадаеми начини, от неочаквани места и посоки. Ще се изненадате когато разберете че това е така! Може би решението да обичате другите е най-голямата стъпка към вашето лично щастие. Вземете го сега, днес на момента. Това решение донесе щастие и любов в живота ми, позволете на Божественото докосване да промени живота ви.
Римляни 5:5 А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.


Любовта се развива и расте

1 Коринтяни 16:14 Всичко у вас да става с любов
Колкото повече опознаваш любимата личност, толкова повече ще знаеш какво обича, ще знаеш как да я допълниш съвършено. Хармонията и красотата в дома се гради с времето. Ако Бог е главната личност около която е построен дома, хармонията ще трае вечно.
1 Петрово 4:8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.


Истинската любов прави трудните неща лесни

1 Йоаново 3:16 От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята,
“И тъй, Яков работи за Рахил седем години; но, поради любовта му към нея, те му се видяха като няколко дни. “Битие 29:20
В библията пише много за любовта. Яков, родоначалникът на евреите, беше влюбен в Рахил. Той работи 7 години, като условие да я вземе за своя съпруга. След това работи още 7, защото го измамиха, но поради любовта си към нея цялото това време му се стори като няколко дена. Яков даде 14 години от живота си за да се ожени за Рахил, и останалите години на живота му бяха посветени на това да я обича, да я прави щастлива, да споделя с нея добро и зло, радост и болка. Днес, когато виждаме колко много е принизена любовта, не искаме ли и ние да преживеем това, което е най-доброто и прекрасно нещо в живота? Ако живеем 200 години и за тях никой не ни обикне истински, имал ли е смисъл нашият живот?
Еремия 31:3 Господ ми се яви отдавна и рече: Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост.
Да Бог ни възлюби от вечността, но ползва ли ни тази любов, ако остане несподелена? На кого бихме поверили живота си, на Този, който ни обича, или на някого, който нехае за нас? Кое би било по-разумното?


Точността

Представете си следната ситуация. Вашата любима, или любим човек пристига със самолет при вас. Как бихте реагирали, бихте ли се подготвили, бихте ли отишли половин час по-рано на летището? Или ще си седите у вас и когато този „когото обичате” ви позвъни за да попита къде сте, ще му отговорите ли „Днес има много интересен сериал..


Източник: интернет

вторник, 17 март 2009 г.

Миро и Петя


В един прекрасен ден, Миро – момък силен и напет,

в ранно утро стана и едничка мисъл го подхвана.

- Мисля,че това за мен е Божий дар – да стана аз пожарникар!

Ала изпит тежък тъй се случи, ще трябва Миро помощ да получи.

- Петя, да ми помогнеш аз те моля, ако туй е Божията воля!

И веднага Петя учебника довлачи…

- Сядай, Миро, ще решаваме задачи!

- Оле, Петя, тез задачи трудни! Я очите ти какви са чудни!

- Миро, хич не ми се май, а задачата реши докрай!

- Ох, не мога, над тез задачи нямам власт!

И гледа Петя във захлас!

- Миро, тука гледай, виж, колко лесно! Ето, справяш се чудесно!

- Брей!...

… Цъка Миро и се чуди:

- Комай заспали чувства в мен събуди! Бистър ум, мома красива,

па и снагата тънка, кръшна…

И любовен вирус Миро тръшна.

Ходи, ходи по земята, а отвътре – огън му гори душата.

Ляга , става, па въздиша:

- Ще взема аз писмо да й напиша! Не, у тях ще взема да отида!

Да, ще бързам да я видя!

Вратата Петя отваря, а Миро бързо проговаря:

- Петя, ти за мене си една! Ще ми станеш ли жена?!

- Да! Ще бъда твоя спътница в живота и в лютеницата , и във компота!

Обещавам ти и ти се вричам –

в студ и мраз, и пек, и лед – да те обичам!

- Обичам те безкрайно ,нежно, както морето е безбрежно.

Пламна огън между нас и до сетния си дъх от този час -

Обещавам пелени да сменям аз!

По какво си приличат изборът на мъж и на GSM

Искам да споделя с вас как купих последните си два GSM-а)) и какво разбрах от това във връзка с точния човек за мен

Когато тръгнах да си купувам първия си GSM , тогава още не работех. Баща ми е инженер по професия, цял живот се е занимавал с компютри, центали и телефони също- сглобявал ги е, ремонтирал и т.н. Искаше да избере най- доброто за мен, което да бъде мой подарък и със сигурност знаеше какво точно е подходящо за мен. Аз обаче не му позволих да го направи. Вече бях решила кой GSM да си купя- защо ли- ами защото харесвах външността му: беше сребрист и и дисплеят му светеше в зелено (любимия ми цвят). Все едно да си купиш кола само защото е червена))) Баща ми беше с мен, опита се да ме убеди с какви ли не разумни доводи да не купувам този GSM, но аз бях непреклонна. Искам него и толкова. Въпреки нежеланието си, баща ми уважи моя избор и ми купи GSMа, който исках.Познайте какво стана Той не ставаше абсолютно за нищо. Малко след като го купих, батерията му се изтощаваше всеки ден почти от пълна на нула, и това не беше единственият му недостатък.. Накрая батерията му съвсем падна и дори и номерата си не можех да прехвърля, преди да го изхвърля.

Вторият път тръгнах да си купувам сегашния ми GSM:))) Отново бях с баща ми, вече сама изкарвах пари, но този път направих нещо съвсем различно. Казах: “Тате, не ме интересува външността и аз какво мисля. Искам ти да ми избереш GSM, знам, че ти знаеш кое е най- доброто за мен”. Баща ми се съобрази с моето мнение, избрахме го заедно, но последната дума беше негова. Този път послушах съветите му. Сега имам страхотен GSM- красив на външен вид, батерията му издържа 10-12 дена, има страшно много функции и на всичкото отгоре е и евтин!!!

Какво научих от всичко това и какво общо има всичко това с избора на точния човек ли Ще ви кажа
1. По- добре е да нямаш изобщо GSM (мъж), отколкото да имаш такъв, който само ще ти създава проблеми)
2. Ако сбъркаш в избора на GSM, винаги можеш да го изхвърлиш и да си купиш нов, но с мъжа сключваш завет за цял живот и изборът е фатален
3. Не прави мойта грешка да избираш само по външен вид- по мелодията (защото пее хубаво) или по зеления цвят (на очите му да кажем)) Има много по- важни неща. Проучи го, виж какви "функции"(качества) притежава и дали това е, което на теб ти трябва. Научи колкото се може повече неща за него, преди да направиш избора.
4. Ако си такъв индианец в брака, какъвто съм аз в GSMите, по- добре се посъветвай с някой, който разбира. Който вече е преминал през това и може да ти даде подходящите съвети. Много е важно да знаеш що е това GSM (брак) преди да решиш да имаш такъв))
5. И най- важното:
Посъветвай се с твоя баща. Тръгни да направиш с Него твоя избор. Както моя баща е инженер, прави GSM-и, ремонтира ги, знае коя част каква е и познава в дълбочина телефоните, така и нашия Небесен Баща. Той познава човека срещу нас в дълбочина и знае дали е подходящ за нас. Остави го Той да направи избора, недей да Му налагаш мнение, защото Той най- вероятно ше го уважи и после ти ще се ядосваш много.Той със сигурност знае кое е най- доброто за теб

Това е от мен. Бог с вас))