вторник, 18 ноември 2008 г.

Дефиниция и същност на мастурбацията

Малко статистика:

Днес в западното общество мастурбацията изглежда е един феномен, въпреки, че е трудно да имаме точни цифри, все пак са правени някои проучвания –

сред американците – 93% от мъжете и 58% от жените поне един път в живота си са мастурбирали

преди 20 годишна вързраст – 72% от мъжете и 33% от жените

в Европа – 85-96% от мъжете са мастурбирали

в Италия – към 12 годишна възраст 1/3 от момчетата към 16г. процентът достига 92%

между 12 и 14 години е най-честа

в 52% от случаите е честа и по рядка в останалите случаи на анкетираните

Установено е, че по-често мастурбацията се среща при момичетата отколкото при момчетата.

Горните цифри са потвърждават и от други изследвания и се оказва, че те не се влияят от религия и социалната среда на тийнейджърите.

Да започнем първо с етимологията на думата. Мастурбация – произхожда от латинския израз manu stuprare (se polluer avec la main ) който е означавал: възбуждане на мъжкия генитален апарат.

При мастурбацията става въпрос за автоеротизъм.

Често като синоним на мастурбацията намираме в книгите термина онанизъм, който е неточен. Този израз е взет от библейския разказ за Онан, който е извършвал прекъсване на половия акт за да не допусне бременност на жената на починалия си брат.

Разказът се намира в Битие 38:8-10

„Тогава рече Юда на Онана: Влез при братовата си жена и извърши към нея длъжността на девер и въздигни потомството на брата си. Но Онан знаеше, че потомството нямаше да бъде негово; затова, когато влизаше при братовата си жена, изливаше семето си на земята, за да не въздигне потомство на брата си. А това, което правеше, бе зло пред Господа; затова и него уби.”

Това, което прави Онан е прекъснат полов акт – изхвърля семенната течност на земята, за да не забременее. Това не е мастурбация. Грехът му е, че отказва да изпълни дълга си.

Истинският символ на мастурбацията е не Онан, а Нарцис.

Според мита Нарцис бил толкова красив, че всички момичета го харесвали, но той отблъсквал тяхната любов. Една от тях се провикнала и поискала от богинята Немезис да го накаже да обича и да не притежава обекта на своята любов. Това проклятие се изпълнило, когато Нарцис, уморен от лов, един ден се надвесил над един извор за да пие вода итам видял отражението на своето лице. Той се влюбил без да разбере, че това е самият той. Думите на Овидий приличат на тези, които психолозите приписват на пациентите, които страдат от нарцисизъм „Без съмнение той пожелал самия себе си, той е обичащият и обекта на любовта, целта, към която са отправени неговите разпалени пожелания, които в същото време го изгарят”. Накрая Нарцис умира изчерпан от това да се желае без да се достигне. Когато отиват да търсят тялото му, на мястото откриват цветето, което носи неговото име. Така, както Нарцис е искал да се наслаждава на образа на самия себе си, така при мастурбацията, мастурбиращия се наслаждава сексуално на образ, който е в самия него, в неговото въображение, а не на някой извън него.

Фройд използва понятието нарцисизъм за да опише начинът, по който един индивид третира своето тяло, подобно на сексуален обект, съзерцавайки го, наслаждавайки му се сексуално, галейки го, милвайки го до като се стигне до пълно удоволетворение.

Без да се опитваме да дадем една изчерпателна дефиниция и все пак няма да подминем възможността да дадем някаква. От една страна всеки знае какво е мастурбацията, от друга страна всички дефиниции, които са давани се преценят като недостатъчни. Все пак като отправна точка може да имаме предвид следната дефиниция:

„Автостимулиране на сексуалните органи, имащо за цел сексуално удовлетворение, оргазъм.”

Мастурбацията може да бъде извършена и чрез стимулиране на някоя от ерогенните зони, не задължително половите органи, като например гърдите. Някои стигат до оргазъм и посредством фантазии.

Ефектът, който се търси чрез мастурбацията не е преди всичко еякулацията, нито дори удоволствието, а най-вече разтоварване от сексуалното напрежение. Разбира се има и други пътища, за разтоварване от сексуалното напрежение – сублимация, развлечение, ще говорим по-нататък за това, но този, който мастурбира избира този път.

Външно погледнато мастурбацията е един самотен акт, но той почти винаги се придружава от фантазми.

В психологически и морален план е важно е да се разграничи склонността към мастурбация от акта на мастурбация. Може да има склонност, желание за мастурбация, без да се премине към действие.

Когато има действие, също трябва да се разграничават различни степени на изживяване на мастурбацията:

случаен и изолиран акт

кратки периоди, които се появяват от време на време

компулсивен акт (принудителен, недоброволен), който е придружен от депресия, извършван без желание и основание

Какво е психическото съдържание на мастурбацията:

То е по-сложно от това, което изглежда на пръв поглед. Могат да бъдат разграничени три съставки: удоволствие, сексуално разтоварване, фантазии, въображение.

Удоволствието – еротично удовлетворение, което кулминира в оргазъм.

Освобождаване на сексуалното напрежение – този елемент изглежда по-важен от предишния. Важно е да се отбележи, че натрупването на сексуално напрежение е по-скоро психологически, отколкото физиологически феномен. Смята се, че при мъжа сексуалната активност се провокира от някакъв вид неизбежен физиологически ритъм на изхвърляне на семенна течност. Това е вярно за пубертета, но не и след това. Сексуалната възбуда, има винаги психическо начало – съзнателно или не – производството на сперма е последица от тази сексуална възбуда, поддържана и водена към оргазъм.

При жената, напротив има физиологически ритъм – овулацията, който се установява през пубертета и приключва с менопаузата. Този ритъм е, както виждате временен. Този ритъм, обаче не е придружен с принудителна сексуална възбуда, както това е при животните например.

Това, което предизвиква сексуалното напрежение, са от една страна еротичните мисли, мечти, сънища, четива, картини; а от друга – конфликтите с другите, неуспеха, отчаянието. Това обяснява, факта, че мастурбацията е по-честа в периоди на неуспех, тъга.

Фантазии, въображение – обикновено мастурбацията е придружена от фантазми, от въображаеми конструкции, които варират според различните индивиди, тъй като зависи от предишни преживявания. Това е най-важната съставка на мастурбацията. Тя присъства почти винаги при мъжете и не чак толкова при жените. Тази съставка може да е повече или по-малко богата. Тя има три измерения: „представа за себе си, стереотипна или порнографска представа и глобална, творческа предствава.”


Семинар за секса

Няма коментари:

Публикуване на коментар